Wat is Leverancierskrediet?

27 December 2016 - Jolanda Talen

Wanneer uw leveranciers goederen of diensten aanleveren, moet u de keuze maken tussen direct betalen of op termijn. De eerste optie is de voordeligste en de tweede optie de meest voorkomende. U gaat op dat moment een 'leverancierskrediet' aan, maar wat is zo'n leverancierskrediet nu juist?

Leverancierskrediet Uitgelegd

Als ondernemer koopt u goederen of diensten aan. Uw leverancier levert desbetreffende goederen of diensten bij u af. Vanaf dat moment maakt u de keuze om uw bestelling direct (contant) te betalen of op termijn via een factuur.

Als u kiest om op termijn te betalen, heeft u doorgaans enkele dagen of weken de tijd om de factuur te betalen. Gebruikelijk bedraagt die periode 30 dagen, maar 60 of 90 dagen is niet ongezien. Zolang u deze factuur niet betaald heeft, doet u beroep op een betalingsuitstel van uw leverancier. Zo ontstaat een 'leverancierskrediet'; aangezien u de aankoop niet meteen hoeft te betalen, is de leverancier gedurende die periode de kredietverlener.

Bij een contante betaling mag u vaak genieten van een korting contante betaling. Deze bedraagt standaard 2% van het te betalen bedrag. Kan u dat bedrag niet meteen op tafel leggen? Dan zou u gebruik kunnen maken van een financiering zoals factoring. Aangezien u zelf ook goederen of diensten verkoopt en uw klanten op termijn laat betalen, maken zij ook gebruik van een leverancierskrediet. Het kan zijn dat u daardoor niet meteen over het werkkapitaal beschikt om een contante betaling te voldoen. Factoring houdt in dat de door u verstuurde facturen worden voorgefinancierd door een factormaatschappij, u beschikt dan direct over het nodige werkkapitaal na het opstellen van uw verkoopfactuur.

Leverancierskrediet verkrijgen is afhankelijk van uw onderneming, de gebruiken in de sector en het vertrouwen dat opgebouwd is. Het leverancierskrediet is dermate populaire omdat elke onderneming graag zoveel mogelijk tijd neemt om hun facturen te betalen. In dat geval komen ze echter niet in aanmerking voor de voordeligere betalingsvoorwaarden zoals de korting contante betaling. Gebruik maken van het leverancierskrediet hakt in op uw winstmarge en is vaak duurder dan gebruik maken van Factoring bij Port Finance.

Een Leverancierskrediet Is Duur

Als startende MKB'er of ZZP'er beschikt u vaak niet over voldoende werkkapitaal voor de opbouw van voorraad en bent u voornamelijk afhankelijk van leverancierskrediet. Dat kost u geld, maar het kan anders. In de praktijk hebben we geleerd dat een leverancierskrediet meer kosten met zich meebrengt dan factoring. Dankzij de voorfinanciering kan u het openstaande bedrag meteen betalen en moet u geen gebruik maken van het leverancierskrediet.

Enkele voorbeelden:

Uw leveranciers direct betalen

Als ondernemer kocht u €5.000 goederen aan die u bij een klant dient te leveren. Dankzij de korting contante betaling krijgt u 2% op het factuurbedrag van €5.000 als u binnen 8 dagen betaalt. Dat komt neer op een korting van €100 en u moet in totaal slechts €4.900 betalen.

Op Factuur 30 Dagen Betalen

U heeft het werkkapitaal niet beschikbaar om uw leverancier te betalen. U betaald dus op 30 dagen na ontvangst van de factuur en loopt de korting contant betalen van €100 mis. En wat als u na 30 dagen nog steeds niet kan betalen? Het kan gebeuren dat uw klant niet op tijd kan betalen, waardoor u na 30 dagen nog steeds niet over het werkkapitaal beschikt.

In het contract tussen u en uw leverancier kan bijvoorbeeld staan dat u 3% van het totaalbedrag per 15 dagen aan intresten dient te betalen voor het leverancierskrediet. Na 45 dagen kan u de factuur betalen en heeft u €150 extra kosten vanwege laattijdige betaling. Het totaalbedrag bedraagt dan €5.150 en in totaal heeft het leverancierskrediet u dan €250 gekost in vergelijking met de contante betaling.

Gebruik Maken Van Factoring

Als u graag gebruik maakt van de korting contante betaling maar zelf het werkkapitaal niet beschikbaar heeft, kan u bij Port Finance een aanvraag tot factoring indienen. Binnen 24u bent u goedgekeurd om uw openstaande facturen te verkopen. Wanneer u bijvoorbeeld een factuur ter waarde van €5.000 nog te ontvangen heeft, bezorgt u Port Finance een kopie. Binnen 3 werkdagen staat een voorschot van zo'n 90% op uw rekening waarmee u de factuur van uw leverancier direct kan betalen en uw winst kan maximaliseren.

Factoring voor een bedrag van €5.000 kost u €150, maar u maakt wel gebruik van de korting contante betaling. Het totaal te betalen bedrag is dan €5.050 en de relatie met uw leverancier heeft geen schade opgelopen.

Behoud Een Goede Relatie Met Uw Leveranciers

Elke openstaande factuur maakt in theorie gebruik van het leverancierskrediet. Zodra een leverancier goederen of diensten aanlevert maakt u er dus gebruik van, vice versa doen uw klanten dit dus ook. U verlangt van uw klanten ook steeds een correcte betaling, zorg er dus voor dat uw leveranciers ook van dit voorrecht mogen genieten.

Om een gezonde relatie met uw leveranciers te behouden, mag u niet te veel gebruik maken van uitstel tot betaling. Streef ernaar om het ideale evenwicht te vinden tussen uw betalingsverplichtingen en de betalingstermijnen die u uitdeelt aan uw klanten (debiteuren). Als u te afhankelijk bent van het leverancierskrediet stelt dat de gezondheid van uw bedrijf in vraag en ondermijnt het uw positie binnen de onderhandelingen met uw leveranciers.

Kosten van Factoring

Hoewel het niet gemakkelijk is om de kosten van factoring in kaart te brengen, vindt u hier een rekenvoorbeeld terug. Bent u geïnteresseerd in factoring? Neem dan vrijblijvend contact op.

De voordelen van factoring met Port Finance

  • Sneller over geld beschikken
  • Realtime inzicht in de betalingen
  • Kostenbesparend debiteurenbeheer
  • Geen minimale omzet vereist

Probeer Factoring. Risicovrij

Vragen over dit artikel? Neem gerust even contact op met Port Finance voor extra uitleg!

  085 - 30 123 78

Schrijf je nu in voor onze tips en informatie.

Nieuwsbrief