Debiteurenbeheer Tips

12 July 2016 - Jolanda Talen

Voor ZZP'ers en MKB'ers zijn laattijdige betaling een aanzienlijke uitdaging. Hou rekening met onderstaande tips voor uw debiteurenbeheer om uw cash flow gaande te houden.

Tips voor debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer Tip 1: Krediet controle

Leer uw klant kennen en zorg ervoor dat ze hun facturen kunnen betalen door een krediet controle uit te voeren. Dit lijkt misschien op een gegeven paard in de mond kijken, maar een failliete debiteur die je nog twee tot drie maanden werk schuldig is zal een groot gat in uw financiën creëren. Voor een krediet controle kan Port Finance u bijstaan.

Debiteurenbeheer Tip 2: Betalingstermijn vastleggen

Leg een betalingstermijn vast voordat je levert. Als zij voornemen om op 60 of 90 dagen te betalen dan moet je dat ontdekken voor je een overeenkomst sluit en een positieve beslissing neemt om het werk al dan niet aan te nemen door uit te zoeken hoe je de kosten zal dekken tot de factuur betaald is.

Debiteurenbeheer Tip 3: Duidelijke facturatie

Factureer nauwkeurig, duidelijk en snel. Weet naar wie en waar je de facturen moet verzenden en welke details ze moeten bevatten. Stel facturen op zodra het werk klaar is en wacht niet tot het einde van de maand. Dit kan ertoe leiden dat de debiteur de facturen van een andere leverancier verwerkt voor die van jou.

Debiteurenbeheer Tip 4: Opvolging

Wees niet bang om naar de betaling te informeren. Neem kortelings na het verzenden van de factuur telefonisch contact op ter bevestiging van ontvangst van de factuur. Zo ben je op de hoogte van de verwerking in hun betalingssysteem. Volg betalingen goed op en klaag als beloftes niet nagekomen worden.

Debiteurenbeheer Tip 5: Evalueer

Wees bereid om klachten door te zetten wanneer de betaling niet voldaan is en evalueer de prestaties van de persoon die de contacten binnen uw bedrijf onderhoud alsook van de personen waarmee u contact heeft binnen het bedrijf van uw debiteur. Op die manier kan u de communicatie optimaliseren om toekomstige betalingen sneller tot stand te laten komen.

Debiteurenbeheer Tip 6: Korting voor contante betaling

Korting voor contante betaling kan de moeite waard zijn, afhankelijk van uw behoefte aan de betaling. Het gevaar bestaat erin dat betalingen niet binnen de vooropgestelde termijn gebeuren en men toch gebruik maakt van de korting, wat het in feite een prijsverlaging maakt.

Debiteurenbeheer Tip 7: Vorderingen verkopen

Factoring kan een stijgende verkoop helpen financieren. Klanten moeten kredietwaardig zijn en je moet voorbereid zijn op bijkomende controle en procedures die gepaard gaan met het verkopen van facturen. De positieve kant is dat men bij factoring makkelijker zal voorfinancieren dan bij een conventionele lening of kaskrediet bij de bank en u in staat stelt om uw klant uitstel van betaling te verlenen. Factoring kan flexibeler en goedkoper zijn dan conventionele methodes.

Debiteurenbeheer Tip 8:  Electronisch factureren

Veel klanten prefereren of vereisen electronische facturen. Bedenk hoe u e-invoicing kan implementeren binnen een systeem dat compatibel is met uw bedrijf. Facturen electronisch versturen zorgt wederom voor een snellere verwerking van de betaling.

Port Finance: Uw liquiditeit is onze zorg

Krijg toegang tot een scala bedrijfsgerichte ondersteuning en informatie uit verschillende bronnen binnen onze diensten voor uw financiële verkeer. Als u meer informatie wenst in verband met debiteurenbeheer, neem dan vrijblijvend contact op.

Debiteurenbeheer

Vragen over dit artikel? Neem gerust even contact op met Port Finance voor extra uitleg!

  085 - 30 123 78

Schrijf je nu in voor onze tips en informatie.

Nieuwsbrief