Beter Factureren, Sneller Betaald Worden!

31 October 2016 - Jolanda Talen

Als u sneller betaald wil worden, dan moet u correct factureren. Wil u beter factureren? Dan is dit artikel iets voor u.

Als uw bedrijf afhankelijk is van prompte betaling van openstaande facturen om te overleven, dan moet u pro-actief optreden om sneller betaald te worden. Een factuur sturen en afwachten zal er niet voor zorgen dat u uw werkkapitaal sneller zal ontvangen als wanneer u deze 3 onderdelen van het factureren verbeterd.

Optimaliseer Uw Factuurvoorwaarden

Maak de verwoording op uw factuur simpel en en maak gebruik van meer directe taal. Dit zorgt ervoor dat uw debiteur begrijpt wat u van hem verwacht. Gebruik een specifieke datum om aan te geven wanneer de betalingstermijn verstrijkt. Zo kan u bijvoorbeeld "Betaling bij ontvangst" of "Betaling op 30 dagen" vervangen door "Betaling verschuldigt in 30 dagen op 23 November 2016". Dit geeft een harde en snelle datum voor betaling die aangeduid kan worden in de kalender. "Betaling bij ontvangst" kan men net zo goed lezen als "wanneer u er klaar voor bent" en dan kan men gemakkelijk vergeten om u te betalen.

U kan een vriendelijke en professioneel toon behouden door gebruik te maken van zinnen zoals "Bedankt voor uw vertrouwen!" en "Gelieve uw saldo op de vervaldag te betalen om intrestkosten te vermijden."

Intrestkosten

U kan sneller betaald worden door het implementeren van de Wettelijke Rente. Als de specifieke datum gepasseerd is en u heeft nog geen betaling ontvangen, kan u intrestkosten in rekening brengen. Deze vergoeding kan een vast bedrag of een simpel percentage zijn.

Bij het implementeren van de Wettelijke Rente, zal u deze vergoeding willen noteren op alle contracten of kwitanties en vermeld de informatie betreffende deze intrestkosten ook op de factuur zelf.

Zorg er echter wel voor dat u ze handhaaft. Vergoedingen niet in rekening brengen zorgt er net voor dat u niet sneller betaald zal worden. Uw intrestkosten zullen slechts een bedreiging zijn als u ze niet hard maakt.

Herinneringen

Als u kiest om een debiteur zeven dagen tot betaling van hun factuur te geven, zorg dan dat u een herinnering stuurt op de derde en zesde dag van de factuurcyclus. Dit herinnert klanten die druk bezig zijn en geeft uw bedrijf voeling met hoe snel betaling zal volgen, bovendien krijgt u dan de opportuniteit om uw debiteur vriendelijk te herinneren aan de Wettelijke Rente die u in rekening zal brengen bij laattijdige betaling.

Port Finance - Uw liquiditeit is onze zorg!

Deze drie aspecten tot beter factureren dragen er toe bij dat u sneller betaald zal worden. U kan een systeem hanteren voor het factureren dat uw debiteur niet kan negeren, tenzij hij dit schaamteloos doet. Een debiteur die niet sneller betaald binnen een grondig facturatieproces is uiteindelijk misschien degene waar je geen zaken mee wil doen op lange termijn. Voor deze klanten is het misschien wijs om hun facturen te verkopen of een incasso opstarten. Eventueel kan u met Port Finance ook aan debiteurenbeheer doen.

Vragen over dit artikel? Neem gerust even contact op met Port Finance voor extra uitleg!

  085 - 30 123 78

Schrijf je nu in voor onze tips en informatie.

Nieuwsbrief